Sofia Smart City
Marketplace

За какъв проблем се търси решение?

ВСЕКИ ГРАД СЕ НУЖДАЕ ОТ УМНИ РЕШЕНИЯ

Столична община обявява конкурс за избор на доставчик с опит и капацитет за управление на социална услуга - делегирана от държавна дейност - Център за обществена подкрепа, Света София с адрес:
гр. София, район Възраждане, ул Гюешево 21.
Центърът е с капацитет 130 души, а услугата е за срок от 5 години, считано от датата на подписване на договора.
Срок: 29.04.2019 г. 17:00 ч.
Адрес за подаване: гр. София, ул. Московска 33, ст.5.

Повече информация тук.