Sofia Smart City
Marketplace

За какъв проблем се търси решение?

ВСЕКИ ГРАД СЕ НУЖДАЕ ОТ УМНИ РЕШЕНИЯ

На 16 април 2019 г. ще бъде открит щанд на Клъстер София град на знанието за участие в 7-то изложение за Югоизточна Европа „Интелигентни градове“, което ще се проведе в периода 16-18.04.2019 г. в Интер Експо Център - София. На специално организирана изложбена площ клъстерът ще представи избрани постижения на част от своите членове под мотото SOFIA SMART CITY MARKETPLACE.

Клъстерът, като партньорство между местни и международни фирми, с координирана стратегия за участие в процеса на превръщането на София в интелигентен град, си поставя за цел да покаже на гражданите на град София, на бизнеса и на Столична община, част от образователните, научните и технологичните възможности на своите членове.

Изложбеното пространство на клъстера ще бъде организирано в три зони:

  1. Образователни продукти за умен град;
  2. Научни приложения за умен град;
  3. Технологии за умен град.

Към момента участието си в това изложение са заявили 15 членове на клъстера, в т.ч. образователни организации, научни институти и фирми. Те са планирали да представят над 24 свои разработки, проекти и продукти, с които ще демонстрират своята съпричастност към темата за интелигентните градове.

Същите изложители ще бъдат и основни участници в паралелната конференция Sofia Smart City Marketplace, на която ще имат възможност за по-детайлно представяне на своите разработки. Конференцията ще се открие от представители на Европейската комисия, Министерството на образованието, Столичната община и Министерството на икономиката. Освен представяне на технологии, продукти и модели от страна на изложителите на събитието, ще бъдат поканени и лектори, които ще обсъдят стратегията, визията и пътната карта на града за трансформацията му в интелигентен град. Гости на конференцията ще бъдат и водещи чуждестранни партньори на клъстера.

За безплатно посещение на изложението и конференцията желаещите могат да се регистрират ТУК.

Регистрация за самата конференцията може да бъде направена и ТУК.

logo site

Събитието се организира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието".