marketplace logo

 

Платформата e среда за публикуване, съхраняване и отворен достъп до база данни за валидирани или готови за валидация продуктови и технологични иновации, които могат да се използват в процеса на трансформация на града в интелигентен град. Тя е предназначена основно за тези служители на местната власт, които отговарят за развитието на интелигентния град като им предоставя опростен процес за намиране на информация за най-нови продукти, приложения, технологии и технологични решения, с помощта на които структурите на общината да се справят по-успешно с предизвикателствата в управлението на процесите и инфраструктурата на града.
Принципът на работа на платформата е следният: данните за продуктовите и технологични решения се въвеждат от техните собственици (доставчици) в базата данни, а служителите получават достъп за общо и по-детайлно търсене, откриване и запознаване с тях. Прилага се интелигентен метод за търсене чрез филтър и ключови думи. Общата информация е достъпна също така за всеки обикновен посетител в платформата, без да е необходима регистрация.
Платформата е място за среща (пазар) между доставчици и потребители на технологични и продуктови решения за града и увеличава от една страна общата информираност на града, а от друга осигурява данни и консултации за местната власт как се решават градски проблеми с помощна на най-новите технологии. В резултат платформата става интелигентен инструмент, който без да измести ролята на обществените поръчки ще подобри процеса на тяхната подготовка и възлагане и същевременно ще осигури предпоставки за създаване на партньорства между общината и бизнеса за по-бързо и по-ефикасно използване на смарт технологиите в полза на града.
Платформата е разработена с подкрепата на ОП Иновации и конкурентоспособност и в сътрудничество със Столична община.